DKK 895.000Isikkiviup aqq. 15Sisimiut, 3911Se Boligen